FORSIDEPROFILVISIONKVALITET & MILJØPRODUKTERSAMARBEJDSRELATIONERKONTAKT

TilbageVISION
 
 

Det er LA-Production ApS vision, at opfylde interessenterne, herunder kundernes - medarbejderenes og ejerenes forventninger og krav, samt forebygge kvalitetsproblemer således, at LA-Production ApS til enhver tid kan fremstå som en troværdig og inspirerende samarbejdspartner.
Værktøjet til at nå den opsatte vision er, at den enkelte medarbejder i organisationen overholder retningslinier, procedurer og beskrivelser i kvalitetsstyringssystemet.

Kunderne skal sættes i centrum for alle vores handlinger.
Det indebærer, at alle krav og forventninger fra kunder skal fremlægges til de i organisationen implicerede parter som entydige instruktioner og specifikationer, hvilket skal effektueres gennem strukturerede informationsmetoder og kanaler.

Medarbejderne er LA-Production ApS vigtigste ressource til opfyldelse af kunderne og ejernes krav og forventninger, samt realisering af øvrige internt opsatte mål.
Medarbejderne skal derfor gennem løbende uddannelse og træning sættes i stand til selvstændigt, at kunne løse og optimere egne daglige arbejdsopgaver.
Uddelegering af ansvar og kompetence til den enkelte medarbejder, skal medvirke til hurtige og effektive beslutningsprocesser og tilfredse medarbejdere, der kontinuerligt øger engagementet og kvalitetsbevidstheden.

Ejerne skal gennem LA-Production ApS resultatsstyrede ledelse, opleve en dynamisk virksomhed der tilpasser sig udviklingen hos alle involverede interessenter.
Dette søges bl.a. opnået gennem løbende forbedringer, i et arbejdsklima hvor alle i organisationen i åbenhed, med tillid og respekt for hinandens menneskelige som faglige kvalifikationer, melder ud hvor afvigende observationer gør det nødvendigt.

Visionens efterlevelse og succes overvåges af LA-Production ApS ledelse, gennem periodevise stikprøver på fastlagte og beskrevet aktivitetsplaner
 

>> Link til Profil af LA-Production
 

Fiskerengen 10 . 3250 Gilleleje . T.: +45 48 38 05 20Feedback, information & support - Webmaster